Van der Capellen op de vlucht

09: Van der Capellen op de vlucht

Ook in Zutphen worden de patriotten verslagen, dat gebeurt in juli 1787. De houding ten opzichte van patriotse leiders is zo bedreigend dat Robert Jasper van der Capellen besluit van zijn buitenplaats De Engelenburg naar Deventer te vluchten en zoekt later dat jaar onderdak in Frankrijk. Opmerkelijk genoeg is het zijn aartsrivaal Suideras die hem waarschuwt en adviseert om zijn veiligheid elders te zoeken. Suideras voorkomt zelfs dat de Engelenburg door Oranjegepeupel wordt geplunderd. 

Ondanks het grote verschil in hun politieke overtuiging, heeft Suideras steeds zijn persoonlijke waardering voor Van der Capellen getoond en behouden. In een brief van patriot Visscher aan Van der Capellen staat dat Suideras meermaals zijn zorgen had geuit over de veiligheid van Van der Capellen toen in Frankrijk de Franse revolutie was uitgebroken. Hij zou zelfs gezegd hebben hem nog liever terug in Zutphen te hebben dan de nutteloze nieuwe bestuurders van de stad. Suideras laat niet alleen een zorgzame kant zien aan Robert Jasper, maar ook aan zijn broer, Frederik Benjamin van der Capellen. Suideras vreest dat de burgers in opstand willen komen om Van der Capellen hardhandig uit het bestuur te verwijderen. Hij voelt zich verplicht om dat te verhinderen en laat het huis van Van der Capellen bewaken. Maar zelfs de bewakers bedreigen Van der Capellen, die opgeeft en besluit met zijn gezin naar Zwolle te vluchten.