Nieuwstad Compagnie

06: Nieuwstad Compagnie

Een reactie op de uitdagende pronktocht door Frederik Benjamin van der Capellen volgt snel. In december melden drie oranjegezinde hoplieden dat er ook in hun schuttersgilden behoefte is ontstaan om te trainen. Zij krijgen hiervoor wél onmiddellijk toestemming én een oefenplek toegewezen. Ook aan de Laarpoort Compagnie van Suideras wordt alvast toestemming verleend, voor het geval zij binnenkort willen oefenen. De drie hopmannen mogen zich met hun schutters ook direct in het openbaar vertonen, in tegenstelling tot Van der Capellens compagnie, die dat zonder toestemming deed. In december 1783 zorgen de negen Quadsten ervoor dat Van der Capellen nooit meer spontaan in actie kan komen. De stadsbode maakt aan de Nieuwstad Compagnie kenbaar dat zij Van der Capellen niet meer mogen gehoorzamen tenzij hij netjes toestemming vraagt. In maart 1784 zwicht Van der Capellen en dient een officieel verzoek in voor het oefenen van zijn schutters. Inmiddels hebben ook de prinsgezinde hoplieden hun schutters voorzien van nieuwe wapens. Deze zijn, in tegenstelling tot de Nieuwstad Compagnie, betaald door de stad zelf.