De Zutphense Courant

02: De Zutphense Courant

Hier is tussen 1783 en 1795 de boekwinkel van Henricus van Bulderen gevestigd. Van Bulderen is geen ridder, politicus of voorman, maar uitgever en krantenbezorger van de magistraat, zoals de gemeente vroeger werd genoemd. Dat we zoveel over van Bulderen weten is erg bijzonder, geschiedenis wordt in deze tijd bijna uitsluitend gevormd door en over mannen van adel. Net als veel andere inwoners van Zutphen is hij fel tegen de orangisten en steekt dat niet onder stoelen of banken. Van Bulderen bedrijft dan ook geen objectieve journalistiek, maar plaatst snoeiharde aanvallen en dreigementen in de krant aan het adres van Willem V en de orangistische magistraat. De Zutphense Courant bestaat maar uit 7 edities en verdween even plotseling als het verscheen, maar heeft in die korte tijd een flinke impact gemaakt in de stad.

De Zutphense Robert Jasper van der Capellen ontpopt zich al snel tot voorman van de patriotten in Gelderland. De Zutphenaar is ridder in het kwartier Zutphen, heeft een zetel in de Staten van Gelderland en woonde in het prachtige kasteel de Marsch in de Hoven, die helaas niet meer bestaat. Niet alleen Robert Jasper, maar vrijwel de hele familie Van der Capellen strijdt aan de kant van de patriotten. Zijn broer Frederik Benjamin zit in de magistraat van Zutphen en samen hebben de twee broers veel invloed in het stadsbestuur. Hun neef Joan Derk van der Capellen heeft zelfs op nationaal niveau leiding over de patriotten en is degene geweest die het pamflet ‘Aan het volk van Nederland’ heeft geschreven, al kwamen ze daar 100 jaar later pas achter!