Marcheren

05: Marcheren

In verschillende pamfletten worden burgers opgeroepen om de wapens op te pakken. En dat gebeurd dan ook in oktober 1783. Zutphen kent vijf burger schutterijen: de Hofstraat, Beukerstraat, Marspoort, Nieuwstad en de Laarpoort. Suideras is bevelhebbende van de Laarpoort Compagnie, en Frederik Benjamin van der Capellen van de Nieuwstad Compagnie. Om de schutterij leven in te blazen voorzien de broers Van der Capellen op eigen kosten de Nieuwstad Compagnie van nieuwe geweren. Tijdens de raadsvergadering vraagt Van der Capellen uit het niets om toestemming en een locatie om zijn gilde met de nieuwe wapens te laten oefenen. Het verzoek wordt afgewezen en Suideras neemt het zijn collega kwalijk dat hij deze besluiten op zijn eigen houtje wil nemen. De magistraat beslist namelijk over de schutterij, niet van der Capellen zelf. Van der Capellen had daarom eerst een reden moeten opgeven wáárom hij wilde oefenen. Maar Van der Capellen is woedend en dreigt gewoon op straat te gaan oefenen. En inderdaad, in december marcheert hij aan het hoofd van zijn compagnie door de binnenstad van Zutphen. De schutters pronken met hun nieuwe, glimmende wapens. Een onmiskenbare provocatie richting de Orangisten.