De Bloedtapper

04: De Bloedtapper

Suideras komt in echt serieuze problemen als bekend wordt dat hij tegen de stadhouder gezegd zou hebben “dat het hoogst tijd was dat er in Zutphen burgerbloed vergoten zou gaan worden.” Later blijkt dat er tijdens een gesprek over uitbreiding van het leger de opmerking is gemaakt dat het wellicht tot bloedvergieten zou kunnen leiden. Suideras reageerde daarop met: ‘dat zullen zij dan aan zichzelf te danken hebben.’ Hoewel dit door getuigen bevestigd wordt, is het leed al geschiedt.  De naam ‘bloedtapper’ blijft voorgoed aan de naam Suideras verbonden. Ook de pamflettisten kennen geen genade! Ze schrijven een opruiende brief, gedrukt op bloedrood papier en laten deze bezorgen bij de patriotse burgemeester Verstege.