Negen Quadsten

03: Negen Quadsten

Zutphen heeft ten tijde van de patriotten 12 magistraten, die uit hun midden twee burgemeesters kiezen. Negen van deze stadsbestuurders is bij de patriotten berucht om haar oranjegezindheid en worden door Van Bulderen daarom ‘de negen quadsten’ genoemd. Ze staan onder leiding van August Robbert van Heeckeren van Suideras. Suideras staat in de stad bekend als een ijzervreter: een harde en onbuigzame politicus. Een meer strijdbare prinsgezinde was er nauwelijks te vinden in Gelderland. 

Suideras en zijn negen kwaadsten zijn allemaal lid van dezelfde herenclub: De Groote of Oranje Sociëteit. Bijna iedereen die in Zutphen de lakens uitdeelt is een lid. De Groote of Oranje Sociëteit is ontstaan in 1763 en bestaat dit jaar 260 jaar! In de patriottentijd heeft deze herenclub overwegend prinsgezinde en oranjegezinde leden. Omdat de sociëteit een elitaire instelling is, biedt ze zowel toegang tot patriotten als orangisten, mits zij van dezelfde stand zijn. Er zullen hier heel wat interessante gesprekken en discussies hebben plaatsgevonden. Die bleven niet altijd vreedzaam, er zijn een aantal opstootjes geweest, waaronder een incident tussen Suideras en een timmerbaas (aannemer) over werkzaamheden aan het familiegraf in de kerk in Warnsveld. Deze was na een overstroming beschadigd geraakt, en de timmerbaas had zonder overleg met Suideras de vloer gerepareerd. Suideras zou de timmerbaas naar de sociëteit hebben ontboden en de timmerbaas zelfs bij de keel hebben gegrepen.

Dit voorval wordt door de patriotten aangegrepen om Suideras in een jarenlange rechtszaak te verwikkelen. De botsing in de Sociëteit kreeg een propagandische waarde als voorbeeld van het onrecht dat hardwerkende burgers werd aangedaan door de adel. Suideras wordt hiermee door de patriotten. Zijn naam wordt hiermee door het slijk gehaald en de zaak kost hem handenvol geld, iets wat Suideras niet bezat..