De Bataafse Republiek

11: De Bataafse Republiek

De orangisten hebben alle provincies weer stevig in hun greep en de rust keert terug in de Republiek. Maar de patriotten hebben nog één troef te spelen: in 1789 breekt de Franse Revolutie uit. Die revolutie verspreidt dezelfde boodschap als die van de Nederlandse patriotten: vrijheid, gelijkheid en broederschap. In 1795 staat dit Franse leger voor de poorten van de Republiek, mét de Nederlandse patriotten aan hun zijde. Twee dagen later vlucht Willem V in een vissersbootje naar Engeland en is de val van de Republiek een feit. 

De Bataafse Republiek, de bakermat voor onze huidige democratie, is hiermee een feit. De Regenten en de Adel worden van al hun titels en bezit gestript. Er zijn geen verschillende klassen meer, alle burgers zijn gelijk. Als op 4 februari 1795 de Fransen in Zutphen komen, verblijft Suideras op Huis ‘t Velde van de familie Van Dorth.  Terwijl hij zich klaarmaakt om naar Zutphen te reizen krijgt hij een briefje van de dienstbode met zijn naam en de woorden ‘snel, snel’. Maar het is al te laat. Suideras wordt op 10 februari ter plekke gearresteerd en door 60 soldaten naar Zutphen gebracht, tot genoegdoening van het volk.