Ontploffing Familiegraf

10: Ontploffing Familiegraf

Het graf van de familie Van der Capellen ligt in een open veld in Gorssel en is in opdracht van Robert Jasper en Joan Derk van der Capellen gebouwd. In 1786 zijn de stoffelijke overschotten van Joan Derk en zijn vrouw in het graf geplaatst, om een jaar later uit veiligheidsoverwegingen weer te worden weggehaald. En dat is maar goed ook. In 1787 wordt het graf namelijk geschonden en nog geen jaar later, in de nacht van 6 augustus 1788, wordt het familiegraf met buskruit opgeblazen. De zaak is nooit onderzocht en er is ook niemand voor gestraft. 

Alsof dat nog niet genoeg is, maakt het Hof van Gelderland twee dagen daarna, op 8 augustus 1788,  bekend dat Robert Jasper van der Capellen ter dood is veroordeeld. Hij wordt ervan beschuldigd burgers bewapend te hebben en leiding te hebben gegeven aan rebellen en daarmee majesteitsschennis gepleegd te hebben. Kortom: Robert Jasper van der Capellen zou een burgeroorlog hebben uitgelokt en moet als voorbeeld het spit delven. Gelukkig zat Van der Capellen al ruim een jaar in Frankrijk.